Velkommen til Fjellstemmen Barnehage

Fjellstemmen Barnehage

Bilder

Fjellstemmen barnehage er en privat avdelingsbarnehage med egen uteavdeling. Vi ligger sentralt, lunt og tilbaketrukket ved skogkanten i øvre bydel. Vi har smøremåltid, frukt og varm mat hver dag! Vi har et nytt og spennende uteområde og et flott nærmiljø.

Vi har i tillegg et erfarent og engasjert personale. Det er viktig er at barna blir sett av erfarne voksne som jobber i barnehagen og at de får veiledning i samhandlingen med andre barn. Vi har stor fokus på voksentetthet og er svært opptatt av å gi ditt barn den omsorgen og oppmerksomheten det trenger i en barnehagehverdag!

Mer informasjon

I Fjellstemmen barnehage er vi opptatt av at barnet skal få mange gode opplevelser, mye kunnskap og erfaring. Samtidig er det én ting som er enda viktigere, og det er at barnet skal utvikle en god selvfølelse, og på den måten kjenne seg som et verdifullt menneske. For at dette skal kunne skje må barnet bli møtt av voksne som forstår dem, bryr seg om dem og behandler dem med respekt.

Læring. Mestring. Selvfølelse!

Ute

Flotte uteområder

Vi har store, flotte uteområder skjermet fra trafikk. Vi har fokusert på naturlige elementer som stein, tre og planter. Dette er fleksible materialer som gir barn muligheter til kreativ og allsidig lek.

Mer informasjon
Aktiviteter

Spennende aktiviteter

Hos oss får både barna og foreldrene være med på mye i løpet av barnehageåret! Vi har sommerfest, besteforeldrekaffe, basar, bursdagsfeiringer, karneval og mye mer!

Mer informasjon
Varm mat

Varm mat hver dag

Fjellstemmen Barnehage tilbyr et varmt måltid til barna hver eneste dag. Det kan variere fra ostesmørbrød og grøt til hjemmelaget lasagne, fiskesuppe eller kjøttkaker.

De får også et brødmåltid og frukt. Vi mener et sunt og variert kosthold er grunnlaget for god utvikling. Mer informasjon
Avdelinger

Fire små avdelinger

Fjellstemmen Barnehage har fire avdelinger. Dvergene, Nissene og Tussene er for de ungste barna, mens Vettene er avdelingene for de store barna.

Mer informasjon

Søke barnehageplass?

Er du interessert i at et eller flere av dine barn skal begynne i vår barnehage? Ta gjerne kontakt!

Søk barnehageplass Kontakt oss

Ansatte

Engasjerte ansatte

Barnehagens viktigste ressurs er menneskene som arbeider her. Det er derfor viktig for oss å legge vekt på personalets kompetanse, arbeidsglede, engasjement, evne og vilje til å utvikle vårt arbeid i hverdagen. Vi forsøker alltid å oppfordre og legge til rette for at personalet tar videre- og etterutdanning.

Mer informasjon
Faglig

Tilpasset læring

Mange barnehagebarn tilbringer mye tid i barnehagen, og da blir kvaliteten på den tiden som tilbringes der ekstra viktig. Vi er opptatt av at læring skal foregå på en annen måte i barnehagen enn i skolen og vi tror at barn som trives og lærer gjennom lek i et trygt miljø, utvikler seg og klarer seg bedre i senere skolegang.

Mer informasjon
Faglig

#levebarnehagene

Barnehageplass til alle er ingen selvfølge. I Norge har vi et unikt mangfold av barnehager – kommunale og private, store og små, med ulik form og innhold. Vi i Fjellstemmen barnehage er stolte over å være en del av dette mangfoldet. Vi er takknemlige for den tilliten som foreldre viser oss hver dag.

Se film
Faglig

Foreldredrevet

Fjellstemmen Barnehage er en privat barnehage drevet som et samvirkeforetak (SA). Foreldrene har et aktivt eierskap til barnehagen, og et eventuelt overskudd kommer virksomheten og dermed barna til gode. Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn.

Mer informasjon