Aktiviteter og tradisjoner

For at barna skal trives tror vi det er viktig med faste rutiner og faste dagsprogram, hvor de vet hva som skal skje og hvordan det skal skje. For de minste barna kan det være vel så spennende å undersøke en sølepytt, fremfor å reise på en eksotisk utflukt. Men et barnehageår er langt, og vi får derfor tid til en rekke aktiviteter og tradisjoner. Gjennom årene i barnehagen fra de er små til de er 6 år og skoleklare får barna oppleve mye!

Bading: Personalet har livredningskurs, og hvis foreldrene samtykker tar vi med oss en gruppe barn til bassenget på Havnaberg en dag i uken. Det er først og fremst barna på de store avdelingene (Vettene og Nissene) som får gå på bading.

Svømming for barnehagebarn: Haugesund kommune har samarbeidsprosjekt med Svømmeskolen HSK for førskolebarna i kommunen. Dette er i regi av Norges svømmeforbund. Her lærer barna først og fremst grunnleggende svømmeferdigheter trygghet i vann, flyting, dukking m.m.

Bursdagsfeiring: Dette er en spesiell dag hvor det enkelte barn får oppleve å bli gjort stas på. Hvordan dagen markeres varierer noe fra avdeling til avdeling, men alle har bursdagssamling. Barna får krone på avdelingen og vi serverer smoothie, fruktsalat med yoghurt eller lignende.

Høstfest: Vi lager mat av nyhøstet frukt og grønnsaker, synger og snakker om høsten

Basar: Siden 1997 har det hvert år blitt arrangert basar i Fjellstemmen barnehage,i starten gikk inntektene til to fadderbarn i Bangladesh, disse er nå blitt voksne, derfor har vi de siste årene støttet lokalt hjelpearbeid. Barna får bl.a. innsikt i og forståelse av hvordan andre barn/ mennesker har det, og de får oppleve glede ved å hjelpe andre. Alle foreldre, besteforeldre, venner og kjente inviteres til basar i Fjellstemmen barnehage. Det blir mange ulike aktiviteter som; lykkehjul, tombola, loddbok, salgsbod, pølse og popkorn bod, kafé, grilling av pinnebrød, m.m.

Jul: Barnehagen skal ikke feire, men forberede og skape forventning til høytidene. Det er viktig og formidle både kristne og ”verdslige” tradisjoner forbundet med våre høytider. Barnehagen har som tradisjon å gå julevandring i Rossabø kirke. Der kan ungene oppleve juleevangeliet på en mer konkret måte. Ved å synliggjøre det som skjedde med Jesu fødsel, er det enklere for barna å forstå grunnen bak den kristne julefeiring. I desember vil barnehagen bidra til at barna blir kjent med hvorfor vi feirer jul, blir kjent med nissen, og gamle , ttradisjoner. Barna får være med på arrangementer, tradisjoner, for eksempel kirkebesøk, nissefest og julebord. Barna får høre julelitteratur med forskjellige innfallsvinkler, eventyr og diverse barnelitteratur. Barna får erfaring med baking og tilbereding av tradisjonsmat, og selvfølgelig smaking. Barna får lytte til forskjellig julemusikk og være med på adventsstund med lystenning, sang osv.

Karneval / fastelavn: Karneval er blitt en barnehagetradisjon. Både store og små kan kle seg ut ettersom de ønsker. Vi har samling med bruk av musikk og drama. Vi spiser pølse i brød, fastelavnsboller og slår katta ut av sekken.

Påske: Vi formidler påskebudskapet i barnehagen. Vi snakker også om det vi tradisjonelt forbinder med påske, kyllinger, egg og påskehare. Foreldrene blir invitert til å spise frokost i barnehagen siste fredagen før påske. Dette er en koselig morgenstund sammen med foreldre, barn og personale.

Byen vår: Målet er at barna skal få kjennskap til hva vi har i byen vår og bli kjent med kjente steder. Vi vil bruke samlingstunder til å snakke om og se på bilder fra Haugesund by. Lage temavegg og kart over byen vår. Besøke forskjellige kjente plasser i byen vår, og f. eks besøke arbeidsplasser i byen vår.

Overgang til skole: Det er laget en overgangsplan for hele kommunen som vi følger. Overgangsplanen blir delt ut siste året barnet går i barnehagen. Trykk her for å lese mer om denne planen.

Førskolegruppa: En gang i uken har vi førskolegruppe, der jobber vi med skoleforberedende aktiviteter. Vi blir kjent med matematiske begreper, bli kjent med bokstaver, form og mønster, tall og telling, rom og posisjon. I tillegg har vi fokus på å rekke opp hånda, vente på tur og hjelpe hverandre m.m. Barna får tilbud om skrivedans, der de opplever samspill mellom lek, musikk og bevegelse. De blir kjent med skrivebevegelser og bokstavformer.

Foreldrekaffe: I forbindelse med Lucia og påske blir foreldrene invitert til barnehagen for å ta en kopp kaffe og litt å spise sammen med oss. Dette er også en anledning til å bli med både personale og andre foreldre.

Besteforeldrekaffe: Hver vår inviteres også besteforeldre til kaffe i barnehagen. Da sitter vi gjerne ute hvis være tillater det, og spiser kake og drikker kaffe.

Fotballcup: Vi møter de eldste barna andre barnehager i byen og spiller en fotballcup. Dagen blir avsluttet med is og medalje.

Merkedager

I løpet av barnehageåret er det også en rekke merkedager som vi feirer i tråd med samfunnet ellers, den kristne religion og den norske kulturarv.

FN–dagen: Det er veldig viktig med samarbeid i FN, og FN er avhengige av at vi alle hjelper til. Jo flere land som hjelper hverandre og jobber sammen, jo lettere er det å beholde freden. Alle barn i verden skal ha det bra, vi må ta vare på natur og miljø og passe godt på jorda vår, slik at alle har ren luft å puste i og rent vann å drikke. Dette er noe av det vi snakker sammen med de eldste om på FN–dagen den 24. oktober.

Lucia dagen: I desember feirer vi Lucia, da kommer førskolebarna ferdig kledd i hvitt om morgenen. De går i Luciatog, synger og spiller. Foreldre og søsken blir invitert til å se på og å smake på Lussekatter, saft og kaffe.

Samefolkets dag: I februar vil vi lære litt om samisk kultur. Livet på vidda, reinsdyrhold, historier om samiske barn, samisk håndverk og samisk språk. Høre joik, prøve lassokasting og spise og klappakaker.

17. mai: Vi prater med barna om hvorfor vi feirer 17. mai, og vi lærer 17. maisanger. Vi vil gå tog rundt barnehagen med eget drillkorps og alle barna har med flagg. Etter toget er det kos med pølser og is på menyen, og forskjellige leker og aktiviteter. Dette arrangementet blir kun for barn og personale.

Forskerdagen: En dag der vi har fokus på vitenskap og teknikk. Vi jobber på ulike stasjoner ute i barnehagen.